دانلود فایل پلی (اتیلن ترفتالات - کو - ایزوفتالات) . سنتز , شناسایی , ریز ساختار و خواص حرارتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پلی (اتیلن ترفتالات - کو - ایزوفتالات) . سنتز , شناسایی , ریز ساختار و خواص حرارتی :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کوپلیمریزاسیون موثرترین روش جهت اصلاح اثرات نامطلوب کریستالیتی بالای پلی اتیلن ترفتالات (PET) می باشد . ایزوفتالیک اسید (IPA) مهمترین کومونومری است که به منظور اصلاح خواص PET مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق با استحصال شرایط بهینه سنتز , نمونه های از کوپلیمرهای پلی اتیلن ترفتالات –کو-ایزوفتالات (PEIT) با ترکیب در صدهای مختلف از کومونومر طی فرایندی دو مرحله ای شامل استریفیکاسیون مستقیم ترفتالیک اسید و ایزوفتالیک اسید با اتیلن گلایکول و پلیمریزاسیون در حضور کاتالیست آنتیموانی سنتز گردید آزمون H-NMR نشان داد که منومرهای TPA و IPA تقریبا واکنش پذیری مشابهی با EG در واکنش استریفیکاسیون دارند و برای بررسی ریز ساختار و توزیع توالی گروه های مونومری از آزمون C-NMR استفاده شد . نتایج حاصل بیانگر دستیابی به کوپلیمرهایی با توزیع توالی مختلف و کوپلیمرهای تصادفی با میزان رندم بودن متفاوت بود . داده های DSC نشان داد که Tg و Tm و کریستالیتی با حضور IPA در ساختار PET کاهش می یابد.

لینک کمکی