دانلود فایل تهیه دانه های هسته - پوسته بر پایه آلژینات - کیتوسان با تلفیق روش الکترواسپری و روش Complex Coacervation

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تهیه دانه های هسته - پوسته بر پایه آلژینات - کیتوسان با تلفیق روش الکترواسپری و روش Complex Coacervation :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در این پژوهش , دانه های هسته - پوسته (کپسول) بر پایه آلژینات - کیتوسان با استفاده از ترکیب روش الکترواسپری و Complex Coacervation تهیه شده است . توانایی روش الکترواسپری در تولید دانه هایی با اندازه های مختلف و در عین حال با توزیع اندازه یکنواخت به اثبات رسید . نتایج نشان داد که اندازه ذرات با تغییر وزن ملکولی کیتوسان تغییر قابل ملاحظه ای نمی کند . اثر اعمال میدان الکتریکی بر اندازه و توزیع ذرات و تخلخل غشا مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که با افزایش ولتاژ اعمال شده اندازه قطر ذرات و همچنین اندازه ضخامت پوسته دانه های تهیه شده کاهش می یابد . Bovine(BSA) Serum Albumin که یک پروتئین درشت مولکول است در هسته کپسول ها انباشت گردید و آزاد سازی BSA از کپسول ها در محیط آب مقطر بررسی شد . نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزایش ولتاژ اعمالی درصد آزاد شدن BSA افزایش یافته و نیز داروی انباشت شده در ذرات کاهش یافته است . اثر تغییر ولتاژ بر تخلخل غشا باع شد که افزایش ولتاژ می تواند باعث افزایش تخلخل غشا شود .

لینک کمکی