دانلود فایل تهیه ریزذرات آلژینات - کربوکسی متیل کیتوسان برای رهایش دارو در روده بزرگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تهیه ریزذرات آلژینات - کربوکسی متیل کیتوسان برای رهایش دارو در روده بزرگ :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کربوکسی متیل کیتوسان از واکنش کیتوسان با سود و سپس مونوکلرو استیک اسید سنتز گردید . ریز ذرات آلژینات - کربوکسی متیل کیتوسان بارگذاری شده با سولفاسالازین با روش ژل شدن یونی با یون کلسیم تولید شد . بازدهی و میزان بارگذاری دارو و همچنین میزان آزاد سازی دارو از این ذرات در مسیر شبیه سازی شده دستگاه گوارش مورد مطالعه قرار گرفت . اثر سه عامل غلظت کلرید کلسیم , غلظت کل پلیمر در محلول پلیمر - دارو و پوشش دهی با کیتوسان بر خواص ریز ذرات مورد مطالعه قرار گرفت . پوشش دهی با کیتوسان باعث افزایش میزان و بازده بارگذاری دارو شد و رهایش دارو را در محیط خنثی و قلیایی به تاخیر انداخت . همچنین افزایش غلظت کلرید کلسیم باعث افزایش میزان و بازده بارگذاری دارو شد , ولی غلظت پلیمر نقش یکواختی بر خواص ریز ذرت نداشت .

لینک کمکی