دانلود فایل سنتز و بررسی ساختار شیمیایی و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلی یورتان - خاک رس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز و بررسی ساختار شیمیایی و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلی یورتان - خاک رس :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این تحقیق نانوکامپوزیت پلی یورتان – خاک رس به روش پلیمریزاسیون در محل با استفاده از پیش پلیمر متشکل از تولوئن دی ایزوسیانات و پلی اتیلن آدیپات گلایکول , و همچنین متیلن بیس اورتو کلرو آنیلین به عنوان گسترش دهنده زنجیر , با مونت موریلنیت اصلاح شده با یک یون آلی , تهیه گریده است . با استفاده از روشی مبتنی بر طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه , شناسایی پیش پلیمر صورت گرفته و ساختار شیمیایی پلی یورتان و نانو کامپوزیت پلی یورتان – خاک رس مورد مطالعه قرار گرفته است . مورفولوژی نانوکامپوزیت پلی یورتان – خاک رس از طریق روش دستگاهی پراش پرتو X مورد بررسی واقع شده است . مقایسه نتایج نشانگر بهبود مورفولوژی فازی و جایگزین زنجیرهای پلی یورتان در فضای بین لایه ای خاک رس می باشد . خواص مکانیکی نانوکامپوزیت مورد بررسی قرار گرفته و بهبود در خواص کششی و مقاومت سایشی نانو کامپوزیت پلی یورتان – خاک رس به دلیل بر همکنش بین پلیمر و سطح سیلیکات لایه ای و پخش شدن مونت موریلنیت در ماتریس پلیمر , نسبت خالص مشاهده شده است .

لینک کمکی