دانلود فایل سنتز و کاربرد N- اتانوئیک اسید - 1 , 8 نفتالیمید آزو - N, N- دی اتیل آنیلین بعنوان یک ماده رنگزای دوستدار محیط زیست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز و کاربرد N- اتانوئیک اسید - 1 , 8 نفتالیمید آزو - N, N- دی اتیل آنیلین بعنوان یک ماده رنگزای دوستدار محیط زیست :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله , سنتر و کاربرد یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه آزونفتالیمید مورد بررسی قرار گرفته است . ماده رنگزای مورد نظر از آسنفتین بوسیله انجام یکسری واکنش های متوالی از قبیل نیتراسیون , اکسیداسیون , آمین دار کردن , احیا , دی آزوتاسیون و کوپلینگ بدست آمد . ماده رنگزای سنتز شده پس از خالص سازی بوسیله روشهای آنالیز دستگاهی HNMR,FTIR,DSC و اسپکتروفتومتری Uv-vis شناسایی شد و ویژگی های رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر بررسی گردید . ماده رنگزای سنتز شده نشان داد که قابلیت رنگرزی الیاف پلی استر را دارد و خواص ثباتی خوبی بر روی این الیاف ایجاد می کند . ماده رنگزای سنتز شده به عنوان یک ماده رنگزای دوستدار محیط زیست پتانسیل حذف هیدروسولفیت سدیم را در فرآیند شستشوی احیایی کالای رنگرزی شده دارد .

لینک کمکی