دانلود فایل محاسبه رسوب آسفالتین - رزین با استفاده از معادله حالت تجمعی و استفاده از معادله حالت SRK به عنوان ضریب تراکم پذیری فیزیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل محاسبه رسوب آسفالتین - رزین با استفاده از معادله حالت تجمعی و استفاده از معادله حالت SRK به عنوان ضریب تراکم پذیری فیزیکی :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

رسوب آسفالتین در مخازن نفتی , یکی از مشکلات بسیار مهم در تولید از مخازن می باشد . انسداد در محیط متخلخل سازند نفتی , دهانه چاه و تاسیسات فرآورشی از مشکلات جدی تولید نفتهای آسفالتینی می باشد . ساخت مدل پیش بینی رسوب از آن جهت بسیار با اهمیت است که می توان براساس نتایج آن سیستم های تزریقی و تولیدی را به گونه ای طراحی نمود که رسوب آسفالتین تشکیل نشده و یا مقدار آن به حداقل کاهش یابد . معادله حالت تجمعی یکی از کارآمدترین مدلهایی است که برای اینگونه مطالعات بکار می رود . در تئوری سیال تجمعی فرض می شود که ضریب تراکم پذیری از دو بخش ضریب تراکم پذیری فیزیکی و ضریب تراکم پذیری شیمیایی تشکیل شده است . برای بخش فیزیکی از معادله حالت سو آو ردلیچ کوانگ استفاده شده است و به بخش شیمیایی بدست آمده در این کار اضافه شده است . با استفاده از فرض بی اثر بودن اجزا آسفالتین و رزین بر فاز بخار , همچنین مایع بودن رسوب آسفالتین و رزین که فرض های قابل قبولی هستند , ابتدا محاسبات تعادلی بخار – مایع انجام داده و سپس محاسبات تعادلی مایع – مایع انجام می دهیم . با محاسبه مقدار رسوب آسفالتین بدست آمده از انجام مدلسازی و مقایسه با نتایج تجربی می توان مقدار رسوب رزین همراه آسفالتین را نیز محاسبه نماییم .

لینک کمکی