دانلود فایل مدل سازی جذب گازهای اسیدی در محلول MDEA در کمپرسورهای حلقه - مایع با استفاده از تئوری فیلمی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مدل سازی جذب گازهای اسیدی در محلول MDEA در کمپرسورهای حلقه - مایع با استفاده از تئوری فیلمی :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

مهمترین موضوع مورد بحث در این مقاله , مدلسازی میزان انتقال جرم در فرآیند شیرین سازی گاز ترش , در کمپرسورهای حلقه – مایع می باشد که برای نخستین بار انجام گرفته است. بدین جهت پروفایل تغییر غلظت و مقدار انتقال جرم یک حباب بنا به مدل فیلم ریزان محاسبه شد . سپس توزیع اندازه حبابها بررسی و بنا به متد فرمولاسیون ماکزیمم انتروپی (MEF) , منحنی تابع احتمال دانسیته بر حسب قطر بی بعد ذرات حاصل گردید و بدین وسیله میزان کلی انتقال جرم بدست آمد . قابل ذکر است که کلیه ی این محاسبات بر روی کمپرسورهای حلقه – مایع که می تواند در واحدهای شیرین سازی , جایگزین برج جذب شود , انجام شد . اطلاعات طراحی مکانیکی مورد استفاده , مربوط به یک نوع کمپرسور تجاری می باشد که نتایج بدست آمده با منحنی عملیاتی موجود , قابل مقایسه است .

لینک کمکی