دانلود فایل مطالعه مکانیزم ترسیب الکتروشیمیایی آلیاژ طلا - کبالت از حمام های اسیدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعه مکانیزم ترسیب الکتروشیمیایی آلیاژ طلا - کبالت از حمام های اسیدی :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این تحقیق , مکانیزم ترسیب الکتروشیمیایی آلیاژ طلا – کبالت از حمام های اسید سیتریک با استفاده از تکنیک های ولتامتری روبش خطی , چرخه ای , کرو نو آمپرومتری بررسی شده است . با استفاده از منحنی های ولتا متری چرخه ای , پتانسیل نشست فلزات طلا و کبالت از حمام ساده (بدون عامل کمپلکس کننده ) و حمام سیترانی مشخص کردید . ولتا متری روبش خطی در سرعت های اسکن مختلف برای بررس مکانیزم نشست رسوب آلیاژی و نیز تعیین پارامترهای سینتیکی استفاده شد . آنالیز منحنی های کرو نوآمپرومتری برای نشست آلیاژی طلا مکانیزم رشد و هسته زایی سه بعدی پیشرونده در پتانسیل های پائین و هسته زائی آنی در پتانسیلهای بالا را نشان می دهد علاوه بر این منحنی های جریان گذرای طلای سخت , UPD نشان می دهند که فقط در حمام های طلای سخت دیده می شود .

لینک کمکی