دانلود فایل افزایش میزان پیشروی در حفریات آماده سازی معدن زغالسنگ همکار با استفاده از بهینه سازی پارامترهای انفجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل افزایش میزان پیشروی در حفریات آماده سازی معدن زغالسنگ همکار با استفاده از بهینه سازی پارامترهای انفجار :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

روند پیشرفت فعالیت های یک معدن زیرزمینی در طول دوره ی آماده سازی متأثر از میزان پیشروی سینه کارهای مختلف می باشد. در ارتباطی متقابل هدف از حضور سایر بخش های یک معدن نیز به اتمام رساندن حفریات طبق زمان مقرر است. بنابراین عیب یابی و رفع عیوب موجود در مراحل اجرای یک سیکل پیشروی امری ضروری و اثر گذار بر کیفیت و کمیت کلیه بخش های یک کارگاه معدنی می باشد. به طور مشابه در میان مراحل چندگانه یک سیکل, مرحله چالزنی و در پی آن خرج گذاری کلیدی ترین مراحل هستند و عدم موفقیت در اجرای این دو مرحله, اجرای مراحل دیگر را مختل می کند و یا به طور کامل به حال تعلیق در می آورد. در این پروژه با اعمال تغییراتی در روند حفاری, خرج گذاری و انفجار در یکی از سینه کارهای معدن زغالسنگ همکار سعی بر افزایش میزان پیشروی در هر سیکل و در نتیجه کاهش هزینه های سرشکن برای هر متر حفاری شده است. مهم فعالیت ها تغییر در الگوی چالزنی به صورت افزایش تراکم چال در برش اولیه بوده است. همچنین توالی منظم و حساب شده تاخیرها به عنوان مهمترین عامل ایجاد سطح آزاد برای برش بعدی در نظر گرفته شده است

لینک کمکی