دانلود فایل اکتشاف سیستماتیک طلای نوع سولفیدی و عناصر همراه در محدوده اکتشافی منطقه نبی جان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اکتشاف سیستماتیک طلای نوع سولفیدی و عناصر همراه در محدوده اکتشافی منطقه نبی جان :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

منطقه مورد مطالعه نبی جان در جنوب باختر شهرستان کلیبر واقع شده است کهن ترین واحد سنگی منطقه , سنگهای آتشفشانی کرتاسه با ترکیب ریوداسیت, آندزیت و تراکی آندز یت است که ا ین مجموعه آتشفشانی, توسط مارن , ماسه سنگ و آهک کرتاسه پوشیده شده است.
نفوذ توده کوارتز مونزودیوریتی با سن الیگومیوسن در منطقه باعث آلتراسیون و کانی سازی طلای نوع سولفیدی در منطقه شده است که در این مقاله جهت مطالعه عمق زون ها ی سول فیدی حاوی طلا علاوه بر مطالعات صحر ایی و اطلاعات ز مین شناس ی از روش ژئو فیزیک IP , RS استفاده گردید و در منطقه مورد مطالعه, طی عملیات ژئوفیزیک ( 4 آرایش مستطیلی و 3 آرایش دایپل دایپل) کا نی زایی طلا در داخل زون سولفیدی تا عمق 90 متر تثبیت گردید.

لینک کمکی