دانلود فایل امکان سنجی فرآوری کانسنگ سرب کم عیار سولفوره? اکسیده چنگرزه به روش فلوتاسیون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل امکان سنجی فرآوری کانسنگ سرب کم عیار سولفوره? اکسیده چنگرزه به روش فلوتاسیون :


تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش قیمت جهانی فلزات, ذخایر سرب و روی کم عیار مورد توجه قرار گرفت.کانسنگ سولفیدی اکسیده معدن چنگرزه نطنز اصفهان, که حاوی %2,3 سرب و%1,98 می باشد, از این گونه ذخایر است که مورد مطالعه قرار گرفت.این مطالعه بر تولید کنسانتره سرب متمرکز شد. در بررسی های به عمل آمده, اثرات پارامترهای کیفی شامل نوع کلکتور و نوع کف ساز بررسی شد و میزان بهینه پارامترهای کمی مانند زمان ماند ذرات در آسیا, میزان کلکتور, میزان سولفور سدیم و زمان آماده سازی, میزان سیلیکات سدیم PH درصد جامد, برای دستیابی به بازیابی حداکثر تعیین گردید, سپس تست های تکمیلی برای شستشوی محصول رافر و بالا بردن عیار آن صورت گرفت. نتایج نشان داد که فلوتاسیون تجمعی کانی های اکسیدی و سولفیدی سرب بازیابی بیشتری نسبت به فلوتاسیون تفریقی آن ها دارد. درفلوتاسیون تجمعی حالت بهینه در شرایطی است که از 2000g/t سولفور سدیم به عنوان عامل سولفید کننده 500g/t سیلیکات سدیم به عنوان تفرق ساز 200g/t کلکتور آمیل گزنتات پتاسیم و 30g/t کف ساز MIBC در 10PH استفاده شود. تحت چنین شرایطی, 94 % در مرحله رافر به دست آمد. بعد از مرحله رافر با 3 مرحله شستشو کنسانتره رافر, عیار آن به حدود 70 % سرب رسید که محصول قابل فروش تجاری می باشد

لینک کمکی