دانلود فایل بررسی خواص ارتعاشی کریستالهای مخلوط شده سه تایی با استفاده از مدل MREI (کد 63.20)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی خواص ارتعاشی کریستالهای مخلوط شده سه تایی با استفاده از مدل MREI (کد 63.20) :
نام کنفرانس یا همایش : نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

در ین مقاله دینامیک ارتعاشی کریستال مخلوط شده AB1-xCx را با استفاده از روش MREI مورد مطالعه قرار می دهیم. و فرکانس های فتونی اپتیکی را به صورت تابعی از پارامتر ترکیب برای کریستال سه تایی مخلوط شده با ساختار هگزاگونال و زینگ بلاند و با رفتار مد یگانه و دو گانه محاسبه می نماییم. نتایج بدست آمده از محاسباتمان را با داده های بدست آمده از بیناب نمایی رامان مقایسه می کنیم, و هم خوانی رضایت بخشی بین نتایج تجربی و محاسبه شده حاصل می شود.

لینک کمکی