دانلود فایل بررسی ساختار و طیف اشعه - x پلی اکسومتالات های نقصدار تلوریم و کبالت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی ساختار و طیف اشعه - x پلی اکسومتالات های نقصدار تلوریم و کبالت :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

اکسومتالات های ساند ویچی از نوع تنگستوتلورات سنتز و بوسیله پراش اشعه -x شناسایی می شود. این ترکیب دارای فرمول K8[(Co(H2O)3)2(WO2)(Co(H2O)2)(TeW9O33)2].30H2O سیستم کریستالی این ترکیب تری کلینیک و گروه فضایی آن P با (فرمول در متن اصلی مقاله) است. این ترکیب ایزومرف است و از دو واحد کگینی 33 TeW9O - -B ساخته شده است که از طریق چهار اکتاهدرال 6MO به هم متصلند.

لینک کمکی