دانلود فایل بررسی اثر افزودنی آلیاژی سلنیم بر ریز ساختار آلیاژ سرب - آنتی موان و عملکرد باتری های سرب - اسیدی هیبریدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی اثر افزودنی آلیاژی سلنیم بر ریز ساختار آلیاژ سرب - آنتی موان و عملکرد باتری های سرب - اسیدی هیبریدی :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

خوردگی آلیاژهای شبکه مثبت یکی از عوامل مهم انهدام باتری های سرب - اسیدی می باشد . جهت تامین ایمنی لازم برای کارکرد باتری در مدت زمان مناسب وکاهش خوردگی می توان از مواد مختلف استفاده کرد . در این پژوهش اثر افزودنی آلیاژی سلنیم درمحدودهwt% 0.0207-0.007 بر روی ریزساختار, مقاومت خوردگی و رفتار های الکتروشیمیایی آلیاژ Pb-Sb-As-Se که به عنوان آلیاژ شبکه مثبت در باتری های سرب - اسیدی به کار می رود به روش های پلاریزاسیون خطی, اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و نوری بررسی شده است . نتایج مطالعات نشان می دهد که این افزودنی باعث ریز شدن دانه ها و تغییر شکل ساختار از حالت ستونی به گلوبولتیک و هموژن می گردد. بررسی های الکتروشیمیایی موید این است که سلنیم سبب کاهش سرعت خوردگی و افزایش مقاومت انتقال بار می گردد . همچنین تاثیر این افزودنی بر عملکرد باتری های سرب – اسیدی هیبریدی از طریق تست های شارژ و دشارژ مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که با استفاده از سلنیم کاهش ظرفیت در اثر چرخه طولانی سل به کمترین مقدار خود رسیده و سل تقریبا ظرفیت های پایداری بدست می دهد . با اندازه گیری سختی آلیاژ مشخص گردید که سختی کل بعد از یک هفته به مقدار مناسبی رسیده و آلیاژهای با ساختار های همگن بدست می دهد .

لینک کمکی