دانلود فایل بررسی جذب در روی سطح زئولیت NaY : ایزوترم های لانگمویر, فرندلیچ و لانگمویر - فرندلیچ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی جذب در روی سطح زئولیت NaY : ایزوترم های لانگمویر, فرندلیچ و لانگمویر - فرندلیچ :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله جذب سطحی بر روی زئولیت NaY را با استفاده از روابط ترمودینامیکی مناسب مورد بررسی قرار داده شده است, سه رابطه ایزوترم لانگمویر, فرندلیچ و لانگمویر فرندلیچ مورد بررسی قرار گرفت, از میان این روابط , رابطه لانگمو یر -فرندلیچ ( LangmuirFreundlich ) است که به خوبی در شرایط ایزوترم یک منحنی تعادلی چند جزیی را پیش بینی کند . ثوابت این تئوری روابطی با استفاده از نرم افزار Athena Visual Studio Soft ware محاسبه شدند. سیستم مورد بررسی جذب آلکان / آلکن بر روی زئولیت فوژاسیت از نوع Y در فاز مایع است, در این نوع زئولیت ها به جهت وجود اکتیوسایت ها با بار مثبت در روی سطح خود می تواند به خوبی آلکن را از آلکان جدا کنند . به همین جهت مخلوط های در نظر گرفته شده شامل هگزن, اکتن, دکتن, دوکتن در آلکانهای هپتان و دکتان است که به صورت سیستم Batch جذب در آنها صورت پذیرفته است. غلظت مورد بررسی بین 0 تا 20 درصد مولی است . منحنی های بدست آمده از این سه تئوری به خوبی غلظت های تعادلی را پیش بینی می کند ولی از این میان, تئوری لانگمویر -فرندلیچ است که به عنوان مناسب ترین ایزوترم انتخاب می شود .

لینک کمکی