دانلود فایل به دست آوردن مدل غیر فعال شدن کاتالیست Fe/ HZSM-5 در فرایند فیشر - تروپش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل به دست آوردن مدل غیر فعال شدن کاتالیست Fe/ HZSM-5 در فرایند فیشر - تروپش :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این تحقیق مدل غیر فعال شدن 1 کاتالیست دو عامله آهن - زئولیت در فرایند سنتز فیشر تروپش 2 در یک راکتور بستر ثابت مورد بررسی قرار گرفت. شرایط آزمایشگاهی به صورت نسبتهای مختلف دما و فشار عملیاتی و نسبتهای H2/CO اعمال گردید. برای به دست آوردن مدل غیر فعال شدن کاتالیست مدل یک بعدی شبه همگن راکتور حل شد. مجموعه معادلات ODE به دست آمده از نوع سخت بودند که توسط روش 2 ODE حل گردید.

لینک کمکی