دانلود فایل سنتز یک پلیمر غیریونی جدید و مقایسه اثر یایدارکنندگی امولسیونی روغن در آب آن با مدل پالیغ - گریبلینگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز یک پلیمر غیریونی جدید و مقایسه اثر یایدارکنندگی امولسیونی روغن در آب آن با مدل پالیغ - گریبلینگ :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

رفتار ویسکوالاستیک سیستم روعن در آب (W /O) با یک مدل امولسیونی مورد مطالعه قرار گرفت. پایداری این سیستم با پلیمر جدید سنتز شده توسط محقق با توجه به تصاویر میکروسکپی از نمونه امولسیونی آن مورد مصالعه قرار گرفت و به فرمولاسیونی پایدار دست پیدا شد. در این مقاله ابتدا روش سنتز پایدارکننده امولسیونی معرفی گردید. سپس برخی از خواص آن با پایدارکننده مشابه آن که به این منظور کاربرد صنعتی دارد, مقایسه شده است. و بالاخره رفتار ویسکوالاستیک فرمولاسیون بدست آمده با یک مدل امولسیونی مقایسه گردید .

لینک کمکی