دانلود فایل ارزیابی پهنهای ژئوتکنیکی خاک جهت پیشبینی کیفی تمرکزهای مختلف شهری در کاهش خطرات زمین شناختیبکمک - GIS مطالعه موردی شهر جدید شیرین شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی پهنهای ژئوتکنیکی خاک جهت پیشبینی کیفی تمرکزهای مختلف شهری در کاهش خطرات زمین شناختیبکمک - GIS مطالعه موردی شهر جدید شیرین شهر :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه, در پی رشد روزافزون تاسیسات حیاتی و صنایع بزرگ از یک سو و خسارات وارده بر مناطق زلزله خیز, رانشی و غیره از سوی دیگر, موجب شده تا مطالعات ژئوتکنیکی از دیدگاه بررسی تاثیر رفتار خاک بر مستحدثات بسیار مورد توجه قرار گیرد . در این تحقیق تلاش شده است تا قبل از احداث شهر جدید شیرین شهر در کیلومتر 40 جاده اهواز - آبادان مطالعات مقدماتی کیفی - ژئوتکنیکی خاکهای منطقه از نظر سطحی و عمقی مورد ارزیابی قرار گیرد . این شهر جهت اسکان کارکنان شرکت توسعه نیشکر خوزستان در حال احداث میباشد . به همین جهت چهار ترانشه A,B,C,D در چهار نقطه این منطقه با موقعیتهای جغرافیایی مشخصی برداشت شده است . در هر یک از این ترانشه ها آزمایشهای مختلفی مثل آزمایش سه محوری, آزمایش مقاومت برشی, آزمایش
تحکیم, آزمایش حد روانی و حد خمیری, آزمایش مقاومت تک محوری و آزمایش دانه بندی انجام شده است . برای هر یک از آزمایشهای فوق شاخصهای ثابتی محاسبه شده که با استفاده از آن میتوان لایه های همتراز آنها را مورد ارزیابی قرار داد . با ارزیابی و پهنه بندی کیفی نتایج حاصل از آزمایشها میتوان دید کلیتری نسبت به منطقه بدست آورد . در این شرایط میتوان نواحی پرجمعیت و ساختمانهای چندین طبقه را در مقابل فضاهایی که برای پارک, جاده, فروشگاهها و غیره قابل کاربریست, با پیشبینی خطرات بالقوه زمین شناسی دستهبندی و برنامهریزی کلان شهری نمود

لینک کمکی