دانلود فایل شبیه سازی سیستم های منابع آب - مطالعه موردی سدسنته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی سیستم های منابع آب - مطالعه موردی سدسنته :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شاید روشهای شبیه سازی پر کاربردترین روش در ارزیابی سیستم های مختلف منابع آب می باشد. دلیل عمومیت آن در ریاضی ساده و فراگیر بودن آن است. در این مقاله کوشش می شود تا پس از ارائه اصول و مبانی شبیه سازی سیستم های منابع آب , شبیه سازی سیستم منابع آب سد مخزنی سنته در استان کردستان بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی مقادیر برای اطمینان دست بالا در نظر گرفته شده اند.

لینک کمکی