دانلود فایل محاسبه تغییرات پهنه ساحلی کیاشهر - دستک به کمک نقشه های ژئومورفولوژی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل محاسبه تغییرات پهنه ساحلی کیاشهر - دستک به کمک نقشه های ژئومورفولوژی :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این پژوهش با کمک تصاویر هوایی و ماهواره ای, نقشه های ژئومورفولوژی منطقه در دوره های زمانی مختلف تهیه گردید 1346) و 1372 و (1382 و با کمک این نقشه ها و همپوشانی آنها, تغییرات واحد های مختلف منطقه مشخص گردید و بصورت نقشه های فرسایش و رسوبگذاری نشان داده شد . همچنین با محاسبه نسبت فرسایش و رسوبگذاری در طی 36 سال مشخص گردید که روند میزان فرسایش و حذف واحد ها درمنطقه نسبت به رسوبگذاری و جایگزینی واحد ها غالب بوده است بطوری که میانگین فرسایش 141 هکتار در سال و میانگینرسوبگذاری 125 هکتار در سال بوده است .

لینک کمکی