دانلود فایل ارزیابی خطر رخداد زلزله به روش قطعی در منطقه تربت حیدریه - استان خراسان رضوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی خطر رخداد زلزله به روش قطعی در منطقه تربت حیدریه - استان خراسان رضوی :


تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مطالعه منطقه تربت حیدریه واقع در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرارگرفت . این منطقه در شمال شرق ایران و در ناحیه کپه داغ قرار دارد . واقع شدن در پهنه کپه داغ و همینطور مهاجرت زمین لرزه ها به سمت جنوب استان ,اهمیت مطالعه این منطقه را بیش از پیش نمایان می کند . گسلهای این من طقه عمدتاً جوان,فعال و با ساز و کار امتداد لغز می با شند که حجم بالای تخریب زلزله,توأ م با شکستگی های سطحی را در پی خواهد داشت . ارزیابی خطر به روش قطعی صورت گرفت و گسل با بالاترین پتانسیل لرزه خیزی در جنوب شرق تربت حیدریه شناسائی شد . مقایسه مناط قی که در آنها وقوع زلزله ثبت شده است, زلزله های تاریخی احتمال میرود و مناطق با ریسک بالا که طی محاسبات شناخته شد,حاکی از عدم تطابق این دو منطقه بر یکدیگر می باشد و این امرگویای بالا بودن ریسک زلزله در مناطقی است که تا کنون فعالیت ثبت شده چشمگیری نداشته است . از منظر دیگر وجود ساختار های متراکم گسل های کوتاه ( شبکه های زهکشی ) و حدوث زمین لرزه های متعدد و مهم در آنها حاکی از فعالیت بالا و احتمال تشکیل گسلهای بزرگتر از به هم پیوستن آنها وپیچیدگی این مناطق می باشد

لینک کمکی