دانلود فایل پهنه بندی آب و هوایی شمال و شمال غرب ایران با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پهنه بندی آب و هوایی شمال و شمال غرب ایران با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فضای جغرافیایی

تعداد صفحات :20

شناخت ویژگی های طبیعی هر منطقه ای به خصوص ویژگی آب و هوایی, می تواند در امر برنامه ریزی و آمایش آن سرزمین نقش عمده ای ایفا کند. پهنه بندی اقلیمی هر منطقه ای جهت شناخت توان های محیطی و بهره برداری از آن ها, و در مقابل شناخت محدودیت ها و حوادث طبیعی جهت پیش بینی و مقابله, ضروری می باشد. با توجه به تنوع محیطی, به ویژه تنوع آب و هوا حاکم بر منطقه شمال و شمال غرب ایران, در این پژوهش به پهنه بندی اقلیمی این منطقه پرداخته شد. برای این منظور از داده های میانگین سالانه 18 مولفه آب و هوایی در 34 ایستگاه سینوپتیک منطقه با دوره آماری مشترک 21 ساله (2005 - 1985) استفاده شده است. روش مورد استفاده برای این مطالعه, روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای می باشد. در تحلیل عاملی با اعمال روش مولفه های اصلی, 18 عنصر اقلیمی منطقه در 5 عامل خلاصه شدند. این عوامل به ترتیب اهمیت عبارت از عامل رطوبی - بارشی, حرارتی, باد, تندری و گرد و غبار می باشند. این عوامل در مجموع 93.35 درصد رفتار اقلیمی منطقه را تبیین می کنند. بعد از تعیین عامل ها, با استفاده از روش تحلیل خوشه ای ادغام بر اساس روش وارد, و معیار فاصله اقلیدسی, ایستگاه های منطقه از نظر ویژگی عامل ها گروه بندی شده و 10 ناحیه اقلیمی در بخش شمال و شمال غرب ایران شناسایی گردید.
کلید واژه: طبقه بندی اقلیمی, تحلیل عاملی, تحلیل خوشه ای, شمال و شمال غرب ایران

لینک کمکی