دانلود فایل بررسی آسیب شناسانه ایرادات حاکم بر مطالعات شهر اسلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی آسیب شناسانه ایرادات حاکم بر مطالعات شهر اسلامی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافیا

تعداد صفحات :24

با نظر به حجم عظیم مطالعات صورت گرفته در زمینه ی (شهرهای اسلامی) طی یکصد سال اخیر؛ تعدد, تنوع و گاهی تناقض و تشتت نتایج حاصل از این مطالعات از یک طرف, و لزوم پاسخگویی صحیح به بسیاری از سوالات بی پاسخ موجود در این زمینه, از طرف دیگر؛ و همچنین ضرورت اقدام اصولی در راستای تدوین مبانی نظری شهر اسلامی؛ آسیب شناسی مطالعات و پژوهش های سابق و استخراج نقاط قوت و ضعف این مطالعات را, ضرورتی انکارناپذیر کرده است, تا علاوه بر مرتفع کردن بخشی از مسائل فوق, با کمک به ارتقا کیفی تحقیقات, پژوهش گران محترم را در فعالیت های آتی در این زمینه یاری کند. بر همین مبنا, پژوهش حاضر در نظر دارد, با هدف زمینه سازی برای تدوین مبانی نظری شهر اسلامی, و با روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی, اقدام به بررسی محتوای منابع موجود و در دسترس در زمینه مطالعات شهر اسلامی کرده و به تبیین و تحلیل آسیب ها و ایرادات مترتب بر این مطالعات بپردازد.
کلید واژه: شهر اسلامی, مطالعات شهر اسلامی, مبانی نظری شهر اسلامی, ایرادات و آسیب ها

لینک کمکی