دانلود فایل واکاوی ثبات و همگرایی در اوراسیا و چالشهای پیش رو با تاکید بر نقش و فعالیت گروههای تکفیری و سلفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل واکاوی ثبات و همگرایی در اوراسیا و چالشهای پیش رو با تاکید بر نقش و فعالیت گروههای تکفیری و سلفی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافیا

تعداد صفحات :25

منطقه آسیای مرکزی و اوکراین به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و دارا بودن ذخایر انرژی برای قدرتهای بین المللی از جمله امریکا, قدرتهای اروپایی, روسیه و چین اهمیت خاصی دارد. رقابت بازیگران مختلف منطقه ای و فرامنطقه برای نفوذ هرچه بیشتر در این منطقه و نیز چالشهای متعدد زیست محیطی, امنیتی و اقتصادی باعث شد تا آسیای مرکزی و اوکراین به یکی از مناطق بسیار حساس جهانی و نیز عرصه کشمکش های داخلی و بحران های متعدد تبدیل شود. این منطقه همواره صحنه نفوذ و منازعات قدرت های بزرگ عرصه بین الملل بوده و حضور بازیگران فرامنطقه ای و عدم ثبات در این منطقه می تواند بر امنیت و منافع کشورهای ایران, آسیای مرکزی و روسیه نیز تاثیر بگذارد. سوال مهم پژوهش حاضر, این است عوامل و موانع مهم همگرایی موثر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین این دلایل را باید در دو دسته از موانع داخلی یا منطقه ای و خارجی یا فرامنطقه ای جستجو کرد. عواملی که در کنار یکدیگر مانع آن شده اند کشورهای این منطقه حساس نتوانند با یکدیگر همکاری موثری داشته باشند. یافته های پژوهش نشان می دهد روندهایی مانند شیوه های اقتدارگرایانه حکمرانی, حمایت های عربستان سعودی از ترویج وهابی گری, رشد معنادار تحرکات تروریستی و افراطی, موقعیت ژئوپلتیکی آسیای مرکزی در کنار حضور چند هزار نفری تندروهای منطقه در سوریه, دارا بودن منابع غنی نفت و گاز, حکومت اقلیت حاکم بر اکثریت, عدم آگاهی لازم مردم از اسلام واقعی, محدود کردن اسلام به علمای دولتی, نفوذ و حضور عناصر سلفی در روسیه و تاثیر شگرف آنان بر مهاجرین کاری, فقر و محدودیت های شدید زندگی و بسیاری مشکلات بزرگ و کوچک دیگر از جمله مهمترین فرضیه های قطعی بودن محوریت بحران در اوراسیا تلقی می گردد. این پژوهش در صدد تبیین عوامل و موانع همگرایی کشورهای آسیای مرکزی و نیز پرداختن به عواملی است که صلح و ثبات منطقه آسیای مرکزی و پیرامون ان و نیز اوکراین را تهدید می کند.
کلید واژه: اوراسیا, آسیای مرکزی,روسیه, ژئوپلیتیک, همگرایی

لینک کمکی