دانلود فایل پتانسیل های مناطق آتشفشانی در برنامه ریزی های توسعه (مطالعه موردی: منطقه سبلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پتانسیل های مناطق آتشفشانی در برنامه ریزی های توسعه (مطالعه موردی: منطقه سبلان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافیا

تعداد صفحات :16

برنامه ریزی در مولفه های مختلف از دیدگاه جغرافیای کاربردی مورد توجه قرار می گیرد که یکی از مهمترین آنها برنامه ریزی محیطی است. در این راستا برای این موضوع محدوده مورد مطالعه, منطقه سبلان انتخاب شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی است. بررسی و تحلیل ساختار وضع موجود منطقه سبلان نشان می دهد که این ناحیه, دارای پتانسیل ها و قابلیت های بسیار زیادی در زمینه برنامه ریزی های مختلف توسعه می باشد که به شرح مولفه های زیر اشاره می شود و بایستی برای استفاده از این قابلیت ها در فرایند توسعه پایدار حداکثر استفاده بهینه به عمل آید.این مولفه ها عبارتند از: قابلیت های اقتصادی منابع معدنی, قابلیت های کشاورزی, قابلیت های گردشگری, قابلیت های چشمه ها وآبشارها و آبهای معدنی, قابلیت های توریسم ورزشی, تولید عسل, قابلیت های پوشش گیاهی و گیاهان دارویی.
کلید واژه: توسعه پایدار, اشتغال زایی, قابلیت های محیطی

لینک کمکی