دانلود فایل مدل سازی سوختگی های ناشی از کیسه هوا به منظور بررسی نقش پارامترهای مختلف در ایجاد آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مدل سازی سوختگی های ناشی از کیسه هوا به منظور بررسی نقش پارامترهای مختلف در ایجاد آن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :16

استفاده از کیسه های هوا به عنوان وسیله ای مورد قبول برای ایمنی سرنشین در تصادفات, در حال افزایش است. اما در بسیاری از موارد خود کیسه های هوا, باعث آسیب دیدگی سرنشین می شود. یکی از آسیب دیدگی های رایج, سوختگی ناشی از کیسه هوا است. سوختگی های ناشی از کیسه های هوا می توانند شیمیایی یا حرارتی باشند. سوختگی های شیمیایی در این مقاله بررسی نشده است. سوختگی های حرارتی ناشی از کیسه های هوا دو نوع است: سوختگی ناشی از برخورد مستقیم با کیسه هوا و سوختگی ناشی از برخورد با گاز داغ خروجی از دریچه های کیسه هوا. هدف این مقاله شبیه سازی عددی این دو نوع سوختگی است. یک مطالعه پارامتریک برای بررسی نقش جنس کیسه هوا, قطر دریچه, تعداد دریچه ها و فاصله سرنشین از کیسه هوا, انجام شده است. طبق نتایج به دست آمده بیشترین سوختگی مربوط به PA66) پلی آمید 66) و کمترین مربوط به PET (پلی اتیلن) می باشد. با افزایش قطر دریچه عمق ایجاد سوختگی بیشتر می شود. با افزایش تعداد دریچه ها عمق ایجاد سوختگی افزایش پیدا می کند. فاصله سرنشین از کیسه هوا رابطه مشخصی با سوختگی ندارد.
کلید واژه: کیسه هوا, سوختگی, تابع سوختگی امگا, مدل دینامیک گاز ونگ - نفسکه

لینک کمکی