دانلود فایل اثر خواص ماتریس متخلخل بر تولید حرارت داخلی درون محفظه اشباع شده با نانوسیال آب- مس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اثر خواص ماتریس متخلخل بر تولید حرارت داخلی درون محفظه اشباع شده با نانوسیال آب- مس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :14

در مقاله حاضر به بررسی جابجایی طبیعی نانوسیال آب- مس درون محفظه بسته ای که قسمتی از آن با ماده متخلخل با تولید حرارت داخلی پر شده است پرداخته می شود. نانوسیال مورد استفاده محلول مس- آب است که برای تعیین خصوصیات آن از مدل های ماکسول و برینکمن استفاده شده است. به دلیل سرعت های پایین نانوسیال, از معادله دارسی- برینکمن جهت مدل سازی محیط متخلخل استفاده می شود. به منظور به دست آوردن بیشترین برداشت انرژی از منبع حرارتی وابسته به دما, پارامترهای مختلفی مانند عدد رایلی, کسر حجمی نانوسیال, تخلخل ماتریس متخلخل و نسبت هدایت محیط متخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش کسر حجمی نانوسیال سبب افزایش نوسلت در تمامی تخلخل ها می شود که این افزایش در تخلخل های پایین بیشتر خواهد شد. تغییرات نسبت هدایت ماتریس متخلخل تنها در تخلخل های پایین اثرگذار بوده و سبب هدایت سریع حرارت تولیدشده و افزایش دو برابری نوسلت خواهد شد. همچنین تغییرات تخلخل سبب ایجاد نقطه مینیمم برای نوسلت در تخلخل های دامنه 0.4 تا 0.6 خواهد شد. با افزایش رایلی نفوذ نانوسیال به درون ماتریس متخلخل افزایش یافته و با خنک شدن ماتریس نوسلت بیشتری در تمامی دامنه تخلخل بدست می آید.
کلید واژه: جابجایی طبیعی, محیط متخلخل, نانوسیال, تولید حرارت داخلی

لینک کمکی