دانلود فایل تخمین عمر خستگی پیچ های فلنج اتصالی در یک پوسته استوانه ای تقویت شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تخمین عمر خستگی پیچ های فلنج اتصالی در یک پوسته استوانه ای تقویت شده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :10

با توجه به کاربرد گسترده اتصالات پیچی در صنایع, تخمین عمر خستگی پیچ ها امری مهم است. در پژوهش حاضر هدف تخمین عمر خستگی پیچ های اتصال دو فلنج در یک پوسته استوانه ای تقویت شده همراه با گشودگی است. برای تخمین عمر پیچ مذکور به دو دسته اطلاعات نیاز می باشد: خواص خستگی پیچ و مقدار تنش وارد شده به آن تحت بارهای اعمالی به سازه. لذا دو مسیر پیموده شده است. ابتدا خواص خستگی پیچ مورد نظر مطابق استاندارد ایزو 3800 در آزمایشگاه اندازه گیری شده است. بدین منظور قید و بند خاصی طراحی و ساخته شده است که قابلیت انجام آزمایش روی پیچ های مختلف را فراهم می سازد. با انجام آزمایش های خستگی, خواص خستگی پیچ مورد نظر از جمله حد خستگی پیچ ها و ثوابت معادله باسکوئین (ضریب مقاومت خستگی و نمای مقاومت خستگی) اندازه گیری شده است. همچنین محل و سطح شکست مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در گام بعدی مقدار تنش وارد شده به پیچ مورد نظر که تحت یک بارگذاری ترکیبی قرار دارد, به کمک مدلسازی اجزا محدود محاسبه شده است. به دلیل پیچیدگی های موجود در مساله که موجب بالا رفتن هزینه تحلیل مساله مذکور به صورت سه بعدی می شود, از تکنیک زیر مدلسازی پوسته به جامد استفاده شده است. در نهایت با بدست آوردن تنش اسمی پیچ از مدلسازی و استفاده از خواص خستگی بدست آمده از آزمایش ها, عمر پیچ مورد نظر تخمین زده شده است.
کلید واژه: عمر خستگی, پیچ, ایزو 3800, پوسته های استوانه ای تقویت شده, زیر مدلسازی پوسته به جامد

لینک کمکی