دانلود فایل کنترل دوشاخه شدگی و آشوب در سیستم انتقال چرخدنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل کنترل دوشاخه شدگی و آشوب در سیستم انتقال چرخدنده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :10

مطالعه دقیق و بررسی های تجربی از پاسخ دینامیکی سیستم چرخدنده, بروز پدیده های غیرخطی دوشاخه شدگی و آشوب را در برخی از پارامترهای سیستم, نشان داده است. رفتار آشوبناک به صورت رفتار غیرعادی و پیش بینی ناپذیر در پاسخ سیستم شناخته شده که همواره به عنوان یک پدیده نامطلوب در ارتعاشات سیستم چرخدنده ای مطرح شده است. لذا در طراحی یک سیستم چرخدنده ای آرام و بهینه,کنترل و یا حذف این رفتارها حائز اهمیت می باشد. هدف این پژوهش, طراحی و بررسی یک سیستم چرخدنده ای به منظور کنترل و تعدیل رفتار آشوبناک سیستم می باشد. یک مدل دینامیکی از سیستم غیرخطی چرخدنده ای با درنظر گرفتن برخی از پارامترهای موثر در ارتعاشات سیستم از قبیل خطای انتقال استاتیکی و لقی دندانه های درگیر, استخراج می گردد. ایده اصلاح و یا حذف رفتار آشوبی از طریق اعمال و کنترل یک نیروی تحریک بر چرخدنده راننده, محقق می شود. فضای پارامتری مجاز برای انتخاب نیروی کنترلی مورد نظر بر اساس آنالیز تحلیلی ملنیکوف تعیین می گردد. به منظور بررسی صحت نتایج تحلیلی و همچنین ارزیابی عملکرد سیستم کنترلی مطرح شده در مهار و حذف آشوب در ارتعاشات چرخدنده, شبیه سازی عددی سیستم شامل نمودارهای دوشاخه-شدگی, پاسخ زمانی و همچنین نمودار صفحه- فاز سیستم, ارائه می شوند.
کلید واژه: ارتعاشات غیرخطی, چرخدنده, کنترل آشوب

لینک کمکی