دانلود فایل مدل بررسی خواص مکانیکی ناحیه آسیب در مقابل نوک ترک مواد اورتوتروپیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مدل بررسی خواص مکانیکی ناحیه آسیب در مقابل نوک ترک مواد اورتوتروپیک :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :13

فرآیند شکست قطعات اورتوتروپیک, عموما با پیدایش ناحیه ای تحت عنوان ناحیه آسیب (ناحیه فرآوری شکست) در نوک ترک همراه است. تعیین خواص مکانیکی این ناحیه, می تواند به پیش بینی میزان و یا حتی جهت رشد ترک موجود در قطعات اورتوتروپیک کمک کند. این ناحیه شامل انبوهی از میکروترک ها است که به دلایل متعدد, تحلیل و بررسی فرآیند شکست در این گونه مواد را بسیار دشوار کرده است و از طرفی باعث نوعی مقاومت در ناحیه آسیب می شود که این عامل نیز می تواند در بهبود خواص شکست ماده تاثیر گذار باشد. تاکنون مدل هایی به منظور تعیین خواص مکانیکی این ناحیه ارائه شده است اما به دلیل پیچیدگی های بسیار زیاد این ناحیه, نتایج حاصله به درستی مبین رفتار این ناحیه نبوده است. ضمنا مدل های موجود با روش های نوین تجربی و عددی مقایسه و صحت سنجی نشده است. درتحقیق حاضر مدلی جدید بر مبنای نتایج تجربی و عددی به منظور بررسی خواص مکانیکی ناحیه آسیب در مواد اورتوتروپیک ارائه شده است. این مدل برخلاف مدل های پیشین می تواند با ارائه یک بازه برای مدول الاستیسیته, خواص مکانیکی این ناحیه را برای حالت وجود یا عدم وجود برهم کنش بین میکروترک ها تخمین بزند. همچنین به منظور کارایی بیشتر مدل ارائه شده, این مدل با روش های تجربی و عددی مقایسه و صحت سنجی شد.
کلید واژه: خواص مکانیکی, ناحیه آسیب, مواد اورتوتروپیک, میکروترک

لینک کمکی