دانلود فایل برشکاری آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V با فرآیند جت آب همراه با ذرات ساینده و بهینه سازی مشخصه های هندسه شکاف برش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل برشکاری آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V با فرآیند جت آب همراه با ذرات ساینده و بهینه سازی مشخصه های هندسه شکاف برش :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :12

فرآیند برش جت آب همراه با ذرات ساینده, شکاف برشی با لبه های زاویه دار و هندسه ای خاص بر روی قطعه کار تحت برش ایجاد می نماید. این موضوع باعث بروز محدودیت هایی در کاربردهای برش جت آب شده و یا نیاز به ماشینکاری لبه ها را در برخی موارد به وجود می آورد. در این مقاله نتایج تحقیقات انجام شده بر روی هندسه شکاف برش آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V در فرآیند برش جت آب همراه با ذرات ساینده ارائه گردیده است. بدین منظور از روش ترکیبی تاگوچی و تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی برای بهینه سازی همزمان مشخصه های هندسه شکاف برش در فرآیند برش آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V با جت آب همراه با ذرات ساینده که فرآیندی چند متغیره غیرخطی است, استفاده گردید. پارامترهای ورودی فرآیند برش جت آب همراه با ذرات ساینده, بر روی نرخ براده برداری و خصوصیات سطح برشکاری شده تاثیر می گذارند. پارامترهای ورودی فرآیند شامل فشار جت آب, سرعت پیشروی, نرخ ریزش ذرات ساینده و فاصله نازل تا سطح قطعه کار پارامترهای مورد مطالعه این تحقیق می باشند. انتخاب مناسب پارامتر های ورودی این فرآیند منجر به حداقل نمودن مشخصه های پهنای بالای شکاف برش, شیب شکاف برش و انحراف شکاف برش می شود لذا انتخاب مناسب پارامترهای ورودی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. نتایج به دست آمده از این روش نشان می دهد که روش ترکیبی تاگوچی و تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی یک راه حل مناسب برای بهینه سازی فرآیند جت آب همراه با ذرات ساینده است.
کلید واژه: آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V, برشکاری جت آب همراه با ذرات ساینده, روش تاگوچی, تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی, بهینه سازی

لینک کمکی