دانلود فایل مروری بر روش های آزمایش مکانیک شکست بر روی نمونه های غیر استاندارد انحنادار جدارنازک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مروری بر روش های آزمایش مکانیک شکست بر روی نمونه های غیر استاندارد انحنادار جدارنازک :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :13

قطعات انحنادار جدارنازک در بسیاری از کاربردهای صنعتی از جمله صنایع هوایی بطور گسترده به کار می روند. بطور خاص در ساخت اجزا مختلف پره روتور بالگرد از تعداد قابل توجهی از این قطعات استفاده می گردد. با گسترش روزافزون کاربرد مکانیک شکست جهت تخمین عمر باقی مانده سازه ها لازم است که خواص مکانیک شکست این قطعات تعیین شود. به علت ضخامت پایین و انحنا موجود در این اجزا , استفاده از روش های استاندارد آزمایش مکانیک شکست برای آن ها میسر نمی باشد. بنابراین نیاز به ابداع و توسعه روش های جدید آزمایش در این قطعات احساس می گردد. تلاش های گسترده ای از سوی محققین مختلف بمنظور غلبه بر این مشکل انجام شده است که منجر به پیدایش تئوری شکست ورق های انحنادار, توسعه و طراحی روش های جدید برای آزمایش شکست نمونه های غیر استاندارد و تکمیل روش های تجربی مرسوم مانند روش آزمایش انفجاری گردیده است. در مقاله مروری حاضر, ابتدا تئوری ورق های انحنادار بمنظور مرتبط ساختن رفتار نمونه های انحنادار با نمونه های تخت بیان گردیده و بر اساس آن, روش متداول آزمایش انفجاری (BT) که برای آزمایش شکست قطعات انحنادار بسته بکار می رود, معرفی می شود. سپس مروری بر روش های جدید آزمایش با استفاده از نمونه های غیراستاندارد شامل آزمایش نمونه فشرده کششی خمیده (CCT), کشش بارگذاری پینی (PLT), خمش سه نقطه (TPB), کشش نمونه حلقوی با دو شیار لبه ای (DENT), آزمایش قالب داخلی مخروطی (ICM) و آزمایش نمونه ایکس شکل انجام شده و در پایان نیز مقایسه ای بین روش های مذکور صورت می گیرد.
کلید واژه: قطعات انحنادار جدارنازک, آزمایش مکانیک شکست, نمونه غیر استاندارد

لینک کمکی