دانلود فایل پرداخت لنزهای کروی با استفاده از ابزار کروی به کمک ماشین کنترل عددی سه محوره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پرداخت لنزهای کروی با استفاده از ابزار کروی به کمک ماشین کنترل عددی سه محوره :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :9

پرداخت به عنوان آخرین و مهمترین مرحله از تولید قطعات اپتیکی بشمار می رود. روش های پرداخت تحت کنترل کامپیوتر معمولا به منظور پرداخت سطوح پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد که در آن مقدار براده برداری در هرنقطه از قطعه کار بسته به خطای سطح در آن نقطه کنترل می گردد. در روش های تماسی پرداخت اغلب از روش کنترل سرعت پیشروی ابزار به منظور رفع ایرادهای محلی قطعه کار استفاده می شود که در آن سرعت پیشروی زیاد ابزار منجر به براده برداری کمتر و سرعت پیشروی کمتر منجر به براده براری بیشتر از سطح می شود. الگوی نرخ براده برداری ابزار از پارامترهای مهم فرایند پرداخت تحت کنترل کامپیوتر می باشد که قابل پیش بینی بودن آن منجر به حصول نتایج بهتر می شود. در این تحقیق, ابزار جدید کروی ارائه گردیده که می تواند با استفاده از یک ماشین کنترل عددی سه محوره, سطوح کروی را پرداخت نماید. نرخ براده برداری ابزار به علت تغییر زاویه درگیری محور ابزار کروی با سطح کروی و در نتیجه تغییر سرعت نسبی ابزار در حین حرکت ابزار متغیر می شود. الگوی براده برداری ابزار که وابسته به زاویه درگیری ابزار و قطعه کار می باشد, مدلسازی شده و سپس با روش جدید ماتریسی فرایند پرداخت شبیه سازی شده و سرعت های خطی ابزار با هدف کاهش خطای سطح بهینه شد. به منظور بررسی عملکرد ابزار و توانایی روش مدلسازی شده در پرداخت سطوح, سطح لنزی کروی به قطر 130 میلی متر و با صافی سطح اولیه 114.1 میکرومتر برای PV و با استفاده از یک ماشین کنترل عددی سه محوره پرداخت شد و به صافی سطح 395 نانومتر برای PV رسید.
کلید واژه: پرداخت تحت کنترل کامپیوتر, الگوی براده برداری ابزار, روش کنترل سرعت پیشروی, لنزهای کروی, ابزار کروی

لینک کمکی