دانلود فایل تحلیل ترموالاستوپلاستیک پوسته استوانه ای جداره ضخیم از جنس مواد مدرج تابعی برپایه قانون جریان پرانتل-راس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تحلیل ترموالاستوپلاستیک پوسته استوانه ای جداره ضخیم از جنس مواد مدرج تابعی برپایه قانون جریان پرانتل-راس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :10

این مقاله به بررسی رفتار ترموالاستوپلاستیک پوسته جداره ضخیم استوانه ای ازجنس مواد مدرج تابعی تحت فشار داخلی و گرادیان حرارتی می پردازد. به منظور تحلیل ترموالاستو-پلاستیک پوسته از معادله جریان پرانتل- راس درشرایط کرنش صفحه ای استفاده شده است. این راهکار منجر به تعریف فرمولاسیون جدید برای پیدا کردن شعاع شروع تسلیم پوسته و محاسبه حد فشار الاستیک به ازای بارگذاری فشار داخلی توام با گرادیان حرارتی می شود. مدول الاستیسیته, ضریب انتقال حرارتی, ضریب انبساط حرارتی و تنش تسلیم مطابق مدل اردوگان, توابعی از شعاع می باشند. با حل معادله تعادل حاکم بر پوسته استوانه ای در شرایط تقارن محوری, توزیع تنش های شعاعی, محیطی و جابه جایی شعاعی حاصل شده است. در پایان نتایج عددی برای پوسته استوانه ای از مواد مدرج تابعی به منظور بیان اثر فشار و گرادیان حرارتی بر نحوه چگونگی توزیع منطقه پلاستیک ارائه شده است. در هر دو حالت بارگذاری فشاری با گرادیان حرارتی و بدون آن, چگونگی شروع و انتشار منطقه پلاستیک پیش بینی شده است. نتایج موید آن است که دو عامل شاخص توانی ماده مدرج تابعی و گرادیان حرارتی بر رفتار ترموالاستوپلاستیک پوسته تاثیرگذار هستند. با در نظر گرفتن پارامترهای توانی معین و افزایش گرادیان حرارتی, منطقه پلاستیک وسیع تر شده, چنانکه مشاهده می شود در بعضی موارد جهت شروع منطقه پلاستیک نیز عوض می شود. همچنین با اعمال فشار داخلی نشان داده شده می توان به تسلیم همزمان در دو نقطه از پوسته رسید.
کلید واژه: تحلیل ترموالاستوپلاستیک, پوسته استوانه ای, مواد مدرج تابعی, شرایط کرنش صفحه ای, قانون جریان پرانتل-راس

لینک کمکی