دانلود فایل رشته های دانشگاهی: کارکردها, کژکارکردها و تحولات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل رشته های دانشگاهی: کارکردها, کژکارکردها و تحولات :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

تعداد صفحات :34

این نوشتار از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بخش نخست, بررسی نظری رشته های دانشگاهی در جهان است. این بخش, به چیستی رشته های دانشگاهی, چگونگی پیدایی و تکوین آن ها, کارکردهای آغازین و سرانجام, و بحران های ناشی از تحول در کارکردهای رشته های دانشگاهی اختصاص دارد. بخش دوم, به بررسی وضعیت رشته های دانشگاهی در ایران می پردازد. به این منظور, درباره زمینه های تاریخی, اجتماعی پیدایی رشته در ایران و شباهت ها و تفاوت های آن با غرب, کارکردهای رشته و سرانجام, چالش های فراروی رشته در ایران بحث شده است. به طور خاص, در این نوشتار, به تحلیل مفهومی - نظری رشته در نظام دانشگاه از منظر مطالعات فرهنگی پرداخته ایم. از این رو, از منظر مطالعات فرهنگی و بینش جامعه شناسانه, سوالاتی درباره مفهوم رشته و مسائل مرتبط با آن طرح و تجزیه و تحلیل شده است. نوشتار حاضر با استناد به استدلال جو مورن -مبنی بر این که مطالعات فرهنگی بیش از آن که رشته باشد, رویکرد است و به ازای هر رشته, میان رشتگی و مطالعات فرهنگی وجود دارد - در نگاه به رشته و میان رشتگی از منظر مطالعات فرهنگی, نظر به این همانی این هردو اصطلاح دارد. بنابراین, گویی از منظر میان رشتگی (مطالعات فرهنگی) به میان رشتگی نگاه می کند و موضوع رشته دانشگاهی در جهان و ایران را پی می گیرد.
کلید واژه: رشته های دانشگاهی, میان رشتگی, کارکرد, پیدایی, مطالعات فرهنگی

لینک کمکی