دانلود فایل شعر به مثابه حوزه ای معرفتی با کارکردهای میان رشته ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شعر به مثابه حوزه ای معرفتی با کارکردهای میان رشته ای :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

تعداد صفحات :24

گرچه میان رشتگی به مثابه یک مفهوم علمی, تاریخ طولانی چندانی ندارد, اما به مثابه یک رویه پژوهشی, از دیرینه ای به قدمت پژوهش برخوردار است. پرسش این نوشتار آن است که آیا میان رشتگی, خاص حوزه تمدنی غرب است و یا در تاریخ مشرق زمین و به ویژه ایران زمین نیز سابقه دارد؟ این نوشتار کوشید نشان دهد که علاوه بر میان رشته ای بودن برخی تالیفات و آثار علمی دانش پژوهان ایرانی, می توان به شعر و نظم به مثابه حوزه ای معرفتی با کارکرد میان رشتگی نگریست. کارکردهای میان رشتگی شعر را در سه سطح می توان تحلیل کرد: سطح اول, سطح موضوعات است. سطح دوم, سطح مساله هاست. و سطح سوم, سطح راه حل است. گرچه شعر پارسی را نمی توان یک حوزه میان رشتگی به معنای دقیق کلمه دانست اما نگاه به شعر به مثابه یک فعالیت احساسی از سر بطالت یا ذوق نگاهی تقلیل گرایانه است و اگر با رویکردی پدیدارشناسانه فارغ از پیش فرضهای برساخته بنگریم شعر یکی از دیرپاترین, عمیق ترین و آسمانی ترین انواع کنش فرهنگی و معرفتی بشر در گذر روزگاران بوده و کارکردهای میان رشتگی مهمی را به سامان رسانده است؛ هرچند که دقیقا یک حوزه میان رشته ای با دیسیپلین های علمی نیست.
کلید واژه: شعر, ادب پارسی, ادبیات فارسی, نظم, مطالعات بین رشته ای, میان رشتگی

لینک کمکی