دانلود فایل شهر؛ پدیده ای میان رشته ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شهر؛ پدیده ای میان رشته ای :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

تعداد صفحات :20

ظهور رویکردهای میان رشته ای در آموزش و پژوهش, افق جدیدی را در بن بست مدرنیته, فراروی قلمرو دانش و حوزه حل مسائل و مشکلات قرار داد. با این حال, تبیین اینکه میان رشتگی شامل چه قلمروهایی می شود, خود یکی از معضلات و مشکلاتی بوده است که هنوز نیز بر سر آن توافق و اجماعی وجود ندارد. در میان پدیده هایی که میان رشته ای بودن آنها, آشکار و روشن است, پدیده شهر می باشد. حداقل سه رشته مهم جغرافیا, علوم اجتماعی و معماری در حوزه علوم و معرفت به تبیین و بررسی این پدیده, به نحو مرتبط و نه مستقل, پرداخته اند. در گذر زمان هریک از این رشته ها با مراجعه و استفاده از نظم دانشی یکدیگر عملا نوعی رویکرد میان رشته ای به مسائل خود اتخاذ کرده اند. این نکته به نوعی بیانگر آن است که نگاه رشته ای از منظر دانشمندان این سه حوزه برای تبیین این پدیده و حل مشکلات و معضلات آن کافی و بسنده نبوده. اما آنچه پرداختن به موضوع میان رشتگی شهر را ضروری می سازد گستردگی ابعاد آن است. توجه پدیدارشناسان, اقتصاددانان, متخصصان مطالعات فرهنگی, صاحب نظران محیط زیست, مهندسان راه و ساختمان, اصحاب قدرت و نظریه پردازان اندیشه سیاسی و ...به شهر موضوعی است که نمی توان به سادگی از آن صرف نظر کرد. در این مقاله, ضمن بررسی وجوه و مولفه های بنیادین پدیده شهر, ابعاد میان رشته ای آن به بحث گذاشته می شود. با این حال, به دلیل گستره موضوع, تنها به پنج بعد برجسته و آشکار فضا, رسانه, سیاست, اقتصاد, فرهنگ پرداخته می شود.
کلید واژه: شهر, میان رشتگی, جغرافیای شهری, جامعه شناسی شهری, طراحی شهری

لینک کمکی