دانلود فایل مختصات روش شناختی فرارشته آینده پژوهی به مثابه یک فراپاردایم یک پارچه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مختصات روش شناختی فرارشته آینده پژوهی به مثابه یک فراپاردایم یک پارچه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

تعداد صفحات :30

آینده پژوهی, دانشی فرارشته ای برای درک بهتر تغییر و آینده به شمار می رود. مطالعه حاضر در عرصه روش شناسی فرا رشته ای, با مروری بر پارادایم شناسی های مطالعات آینده با ارجاع به گونه شناسی جوزف ووروس, پنج پارادایم پژوهشی در آینده پژوهی شامل اثبات گرایی, پسااثبات گرایی, سنجش گرایی, برساخت گرایی و مشارکتی را معرفی خواهد کرد. درباره تفاوت ها و شباهت های این پارادایم ها در سطوح هستی شناسی, معرفت شناسی و روش شناسی بحث می شود و ویژگی های هر پارادایم از زاویه دید هدف پژوهش, جایگاه پژوهش گر, طبیعت دانش و انباشت دانش مورد توجه قرار می گیرد. سپس برخی از شاخص ترین فنون و روش های آینده پژوهی مانند تحلیل اثرات روند, دلفی, سناریوها, تحلیل لایه ای علت ها و غیره معرفی می گردد. به علاوه, در این مطالعه تلاش می شود موقعیت هر یک از این فنون و روش ها در روش شناسی های پنج گانه مشخص شود. در انتها با معرفی رویکرد پژوهشی آینده های یکپارچه, به عنوان جدیدترین رویکرد روش شناسی در مطالعات آینده, درباره نحوه به کارگیری این فراپاداریم غیرنسبی گرا و زمینه ساز یکپارچگی هستی شناسی, معرفت شناسی و روش شناسی در آینده پژوهی, بحث خواهد شد.
کلید واژه: روش شناسی آینده پژوهی, دانش فرارشته ای, پارادایم های پژوهش, آینده های یکپارچه

لینک کمکی