دانلود فایل اعضای هیات علمی و ساختار سازمانی: تعارضات میان رشته ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اعضای هیات علمی و ساختار سازمانی: تعارضات میان رشته ای :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

تعداد صفحات :38

فعالیت های میان رشته ای به عنوان یک نوآوری در جهت مقابله با چالش های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی فراروی آموزش عالی در نظر گرفته شده است. فشارهای بیرونی و نیاز به ترکیب حوزه های مختلف دانش برای حل مسائل امروزی, اهمیت تحقیقات میان رشته ای را دو چندان کرده است و فعالیت های میان رشته ای نوشداروی مشکلات آموزش عالی امروزی شناخته شده است. هیچ سازمانی به اندازه دانشگاه تخصصی نیست درنتیجه حل چالش های فراروی آموزش عالی میان رشته ای بستگی به اصلاح ساختارهای فرهنگی دارد تا این تخصص ها رشد یابند. اعضای هیات علمی نقش اساسی در تغییرات سازمانی موردنیاز برای توسعه فعالیت های میان رشته ای ایفا می نمایند و در واقع اساتید نقش اصلی را در ابتکارات میان رشته ای بازی می کنند در این مقاله مواردی از قبیل: رشته های دانشگاهی, نیاز به آموزش های میان رشته ای, چالش های فراروی تحقیقات میان رشته ای, نقش مدیران و اعضای هیات علمی در تسهیل ابتکارات میان رشته ای و استراتژی های مورد استفاده در فعالیت های میان رشته ای بحث و بررسی قرار گرفته اند. می توان نتیجه گرفت که, موانع اصلی فعالیت های میان رشته ای, موانع ساختاری رشته ها است. این موانع عبارتند از: قرار دادن اعضای هیات علمی و محققان در دپارتمان های جداگانه و غیرقابل نفوذ, سازماندهی دانش به صورت حوزه های مجزا, حاکم کردن دیدگاه ها و نظریات محدود و خاص بر رفتارهای علمی و قالبی کردن رفتارها. دانشگاه و موسسات آموزش عالی جهت تسهیل آموزش ها و تحقیقات میان رشته ای بایستی بر استراتژی هایی در زمینه ساختارهای سازمانی, اعضای هیات علمی و سیاست های تغییر تاکید داشته باشند.
کلید واژه: آموزش عالی, دانشگاه, فعالیت های میان رشته ای, اعضای هیات علمی و ساختار سازمانی

لینک کمکی