دانلود فایل تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

تعداد صفحات :25

کیفیت آموزشی و پژوهشی از جمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان است. بررسی ها نشان می دهد به رغم نقشی که دانشگاه ها در توسعه منابع انسانی داشته و دارند و همواره کوشش بر این بوده است که دانشجویان را تربیت کنند که بتوانند مشکلات جامعه را حل کنند, موضوع آموزش هنوز دچار کمبودها و نارسایی های فراوانی بوده است. دانشگاه ها به عنوان سازمان هایی که نقش اساسی در رشد و توسعه علمی, فرهنگی و تربیت نیروی انسانی متخصص دارند باید هم گام با تحولات علمی, آموزشی و متناسب با نیازها و مقیاس های ملی و جهانی, فرایند کیفیت آموزشی خود را به طور مستمر بهبود بخشند. در این پژوهش به بررسی برخی از عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی پرداخته شده است. این عوامل شامل حمایت از دانشجویان و اساتید, اعضای هیات علمی, خدمات اداری, خدمات کتابخانه ای, تهیه برنامه آموزشی و مکان, زیرساخت ها و امکانات هستند. برای رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای بهبود کیفیت آموزشی با استفاده از رویکرد AHP گروهی از نظرات 130 نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه اصفهان استفاده شده است.با توجه به اطلاعات بدست آمده و تجزیه وتحلیل آنها با استفاده از نرم افزار expert choice تهیه برنامه آموزشی با وزن 0.338 دارای بیشترین تاثیر بر بهبود کیفیت آموزشی است و بعد از آن اعضای هیات علمی با وزن 0.246, حمایت از دانشجویان و اساتید با وزن 0.122, مکان, زیرساخت ها و امکانات با وزن 0.103, خدمات کتابخانه ای با وزن 0.102, و خدمات اداری با وزن 0.089 در اولویت های بعدی می باشند.
کلید واژه: کیفیت آموزشی, آموزش عالی, رویکرد تجریه و تحلیل سلسله مراتبی

لینک کمکی