دانلود فایل بهینه سازی زبری سطح در فرایند استریولیتوگرافی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بهینه سازی زبری سطح در فرایند استریولیتوگرافی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :16

فرایند استریولیتوگرافی به دلیل دارا بودن همزمان دقت و استحکام, بیشترین سهم را در ایجاد قالب های تزریق پلاستیک و نمونه های ریخته گری در خلا و دیگر زمینه ها از میان شاخه های مختلف نمونه سازی سریع دارا می باشد. با این حال یکی از اصلی ترین محدودیت های آن کیفیت پایین سطح ایجاد شده می باشد. در این پروژه تاثیر پارامترهای فرایند و جهت قرارگیری نمونه بر کیفیت سطح بررسی شد. لذا نمونه هایی در شرایط مختلف زاویه سطح, فاصله هاشور و زمان بازپخت ایجاد شده و پارامترهای زبری سطح به دو روش تماسی و غیر تماسی اندازه گیری شد. نمونه ها درای زاویه سطح دربازه 0 تا 180 درجه با گام 2 درجه بودند. زمان های بازپخت درنظر گرفته شده 20, 50 و 80 دقیقه و مقدار فاصله هاشور 50, 75, 100 و 125 میکرومتر می باشد. در روش غیر تماسی به کمک میکروسکوپ دیجیتالی, پروفیل سطح بدست آمده و سپس زبری سطح به کمک نرم افزار متلب محاسبه شد. در نهایت به کمک تحلیل آنالیز واریانس رابطه ریاضی بین ورودی ها و پاسخ ها ایجاد شد. نتایج نشان داد که با افزایش فاصله هاشور, زبری سطح افزایش می یابد و زبری سطح در سطوح بالایی, با افزایش زاویه سطح ابتدا با سرعت افزایش و سپس کاهش می یابد. در سطوح پایین با افزایش زاویه, زبری سطح به آرامی افزایش یافته و سپس کاهش می یابد. همچنین به نظر می رسد تغییرات زبری مستقل از زمان بازپخت است. مقایسه داده های واقعی با پیش بینی های صورت گرفته توسط مدل ایجاد شده نشان می دهد که خطای پیش بینی کمتر از 14% می باشد.
کلید واژه: استریولیتوگرافی, زبری سطح, زاویه سطح, فاصله هاشور, تحلیل آنالیز واریانس

لینک کمکی