دانلود فایل ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم چندحالتی برمبنای آنالیز درخت خطا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم چندحالتی برمبنای آنالیز درخت خطا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :13

در این مقاله, آنالیز قابلیت اطمینان سیستم منسجم چند حالتی تشخیص شرایط اضطراری یک فضاپیما بر اساس آنالیز درخت خطا مورد بررسی قرار گرفته است. سیستمی با پیچیدگی بالا و ترم های اشتراکی بسیاری به وجود خواهد آمد که تحلیل چنین سیستمی چه به روش حداقل مجموعه-برش و چه با استفاده از روش BDD بسیار زمان بر و دارای تحلیل بسیار مشکلی به لحاظ ترم های اشتراکی بوده و همچنین نتایج بدست آمده از دقت کمتری برخوردار خواهند بود. برای غلبه بر این مشکل, یک روش ترکیبی برای تحلیل درخت خطای استاتیکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این روش, حداقل مجموعه- برش با روش BDD ادغام شده و احتمال رخداد رویداد اصلی محاسبه قرار می شود. برای تشریح این روش, سیستم تشخیص شرایط اضطراری (EDS) یک فضاپیما به عنوان نمونه بررسی می شود. در این مقاله, آنالیز سیستم از یک دیدگاه کلی تر صورت می گیرد. به این صورت که فرض می شود کل سیستم شامل دو زیرسیستم: زیرسیستم مربوط به فرستنده های سیگنال و زیرسیستم نشان دهنده های داخل کابین می باشد. دو درخت خطای متفاوت برای هر یک از حالت ها ساخته شده و بررسی می شوند. در نهایت, نتایج حاصل از آنالیز برای سیستم چند حالتی متشکل از اجزا چند حالتی به کمک آنالیز درخت خطا ارائه شده و مقدار قابلیت اطمینان سیستم محاسبه گردیده است.
کلید واژه: قابلیت اطمینان, آنالیز درخت خطا, سیستم چندحالتی, سیستم تشخیص شرایط اضطراری فضاپیما, مجموعه- برش, دیاگرام تصمیم باینری

لینک کمکی