دانلود فایل روشی برای جانمایی حفره های قالب های اکستروژن تخت چند سوراخه به منظور کاهش اعوجاج پروفیل های خروجی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل روشی برای جانمایی حفره های قالب های اکستروژن تخت چند سوراخه به منظور کاهش اعوجاج پروفیل های خروجی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :12

در اکستروژن مقاطع مختلف با استفاده از قالب های تخت چند سوراخه, جانمایی مناسب حفره ها اهمیت ویژه ای در اجتناب از عیوب هندسی دارد. در این مقاله, روشی برای جانمایی شعاعی حفره های قالب در فرآیند اکستروژن چند سوراخه ارائه شده است. برای این منظور, یک قالب دو حفره ای با حفره هایی به شکل -T نامتقارن به عنوان مثال برای محاسبات انتخاب شده است. ابتدا یک میدان سرعت مجاز به لحاظ سینماتیکی در ناحیه تغییر شکل بدست آمده است. در پیش بینی میدان سرعت اثرات تشکیل منطقه مرده فلزی لحاظ شده است. سپس برای اندازه گیری انحنای پروفیل خروجی تابع انحرافی معرفی شده که ورودی آن میدان سرعت در دهانه خروجی قالب و خروجی آن انحنای پروفیل اکسترود شده می باشد. از خروجی این تابع برای جانمایی حفره ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هرچه موقعیت حفره ها به مرکز سطح قالب نزدیک تر باشد جریان فلز متوازن تر است. جهت اعتبارسنجی نتایج از شبیه سازی اجزای محدود استفاده گردیده است. روش ارائه شده قابل تعمیم به قالب هایی با تعداد حفره های بیشتر و اشکال پیچیده تر می باشد. این روش به طراح قالب کمک می کند تا فرآیند اکستروژن با کیفیت تری داشته باشیم.
کلید واژه: فرآیند اکستروژن, قالب چند سوراخه, روش کران بالا, جریان نامتوازن فلز, شبیه سازی اجزای محدود

لینک کمکی