دانلود فایل شناسایی محل تحریک و مسیرهای جریان انرژی در یک صفحه نازک مرتعش از طریق اندازه گیری های صوتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شناسایی محل تحریک و مسیرهای جریان انرژی در یک صفحه نازک مرتعش از طریق اندازه گیری های صوتی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :14

صوت یک موج فشاری است که در یک محیط الاستیک یا تراکم پذیر منتشر می شود. این موج فشاری می تواند توسط ارتعاشات یک سازه الاستیک که در تماس با محیط است, ایجاد شده باشد. در نتیجه می توان از موج منتشر شده برای گردآوری داده های مفیدی از خصوصیات هندسی و فیزیکی منبع صوتی استفاده نمود. در این مقاله یک ورق مستطیلی با شرایط مرزی ساده در نظر گرفته شده است که با استفاده از یک نیروی هارمونیک تحریک می شود و همچنین به یک دمپر ویسکوز متصل است. معادلات حاکم بر ارتعاش صفحه با استفاده از روش لاگرانژ استخراج گردیده است. سپس با استفاده از روش انتگرال گیری هلمهولتز و تبدیل فوریه به حل معادلات دینامیکی سیستم پرداخته و فشار آکوستیک در میدان های دور و نزدیک حول صفحه بدست آمده است. در ادامه با فرض ناشناخته بودن محل دمپر و محل اعمال نیروی خروجی, به روش معکوس,از فشار آکوستیکی ثبت شده توسط یک دسته میکروفون برای شناسایی محل تحریک ورق, محل دمپر و مسیرهای انتشار انرژی استفاده شده است .شبیه سازی های انجام شده کارایی روش پیشنهادی را نشان می دهند. داده های بدست آمده می توانند برای پیشنهاد مکانیزم های مناسبی جهت جذب و میرا نمودن انرژی ارتعاشی مورد استفاده قرار گیرند.
کلید واژه: آکوستیک, ارتعاشات ورق, مسیر انرژی

لینک کمکی