دانلود فایل بررسی تاثیر شیب و انسداد تونل روی سرعت بحرانی در آتش سوزی بزرگ در تونل بین شهری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تاثیر شیب و انسداد تونل روی سرعت بحرانی در آتش سوزی بزرگ در تونل بین شهری :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :13

در چند سال اخیر موضوع آتش سوزی در تونل های بین شهری به یک نگرانی مهم تبدیل شده است. ایمنی در برابر آتش سوزی در حال حاضر به عنوان یکی از موضوعات مهم در طراحی تونل ها تبدیل شده است. به همین علت بسیاری از تونل ها به سیستم های تهویه طولی برای کنترل دود در صورت آتش سوزی مجهز هستند. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اف دی اس آتش سوزی در تونل شبیه سازی شده است و به مطالعه بر روی سرعت بحرانی در شرایط آتش سوزی در تونل پرداخت شده است. موارد بررسی شده در پژوهش حاضر, تاثیر پرامترهی هندسی روی سرعت بحرانی هستند. در کار حاضر برای مطالعه تاثیر پارامترهای هندسی, تاثیر شیب تونل و انسداد تونل مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تاثیر شیب تونل, رفتار دود برای شیب های -10 تا +10 مورد مطالعه قرار گرفته است. مشاهد شده که در شیب های مثبت, ستون دود به سمت خروجی تونل و در شیب های منفی, ستون دود به سمت ورودی تونل منحرف می شود. همچنین مشاهده شد که با افزایش شیب تونل از شیب های منفی به مثبت, سرعت بحرانی به صورت خطی کاهش می یابد. انسداد تونل در شرایط یک وسیله نقلیه و 30 وسلیه نقلیه بررسی شده. بررسی انسداد توسط وسلیه نقیله نشان داد که با افزایش درصد انسداد, سرعت بحرانی کاهش می یابد.
کلید واژه: آتش سوزی, تونل, سرعت بحرانی, شیب تونل, انسداد تونل

لینک کمکی