دانلود فایل بررسی قابلیت ماشینکاری قطعات متالورژی پودر خام و تف جوشی شده آهن/چدن آسیاب پاششی شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی قابلیت ماشینکاری قطعات متالورژی پودر خام و تف جوشی شده آهن/چدن آسیاب پاششی شده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :12

در این تحقیق به بررسی قابلیت ماشینکاری قطعات متالورژی پودر خام و تف جوشی شده آهن-چدن خاکستری بازیابی شده پرداخته می شود. برای این منظور براده های چدن خاکستری با استفاده از روش آسیاب پاششی تبدیل به پودر شده و در ترکیب با پودر آهن تجاری برای تهیه قطعات متالورژی پودر مورد استفاده قرار گرفتند. خشته-های خام با متغیرهای درصد پودر چدن و فشار تراکم تهیه شدند. برای قطعات تف جوشی شده نیز طراحی آزمایش با روش رویه پاسخ و با متغیرهای درصد پودر چدن, فشار تراکم, دمای تف جوشی و زمان تف جوشی و هر کدام در پنج سطح انجام شد. تحلیل های رگرسیون و واریانس برای بررسی تاثیر پارامترهای ورودی, ارائه مدل های ریاضی و ارزیابی صحت مدل ها به کار رفتند. در بخش خام قابلیت ماشینکاری در عملیات سوراخکاری به صورت کیفی مورد بررسی قرار گرفت. در قطعات تف جوشی شده نیز قابلیت ماشینکاری از طریق اندازه گیری نیروهای محوری و گشتاوری و زبری سطح حاصل از عملیات سوراخکاری بررسی شد. نتایج به دست آمده صحت معادلات رگرسیون استخراجی برای پیش بینی خواص ماشینکاری این قطعات را تایید کرد. همچنین نتایج نشان دادند که افزودن پودر چدن خاکستری به دست آمده از روش آسیاب پاششی باعث بهبود قابلیت ماشینکاری قطعات متالورژی پودر پایه آهنی می شود.
کلید واژه: قابلیت ماشینکاری, تف جوشی, آسیاب پاششی, متالورژی پودر, چدن خاکستری

لینک کمکی