دانلود فایل بررسی عددی عملکرد مخلوط کننده های دایروی و دوقلوی دو پره با استفاده از یک روش بهبود یافته هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر ضعیف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی عددی عملکرد مخلوط کننده های دایروی و دوقلوی دو پره با استفاده از یک روش بهبود یافته هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر ضعیف :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :12

در این پژوهش, جریان اختلاطی در مخلوط کننده های دایروی و دوقلو با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر ضعیف بررسی می شود. در جهت رفع عیوب روش هیدرودینامیک ذرات هموار, بر اساس طرح پیشبین مصحح و با بکارگیری مصحح های پیشرفته تابع کرنل و همچنین استفاده از الگوریتم جابجایی ذرات یک الگوریتم نسبتا دقیق و خوش رفتار برای تحلیل مسائل با مرز متحرک ارائه می شود. این الگوریتم پس از اعتبار سنجی و بررسی برتری و مزیت های آن نسبت به سایر روش های ذره ای, برای جریان اختلاطی در یک مخلوط کننده دایروی دوقلو بکار گرفته می شود. با بررسی مسیر های جریان اختلاطی به صورت کیفی, هندسه مناسب در جهت اختلاط سریعتر و بهینه پیش بینی می شود. علاوه بر بررسی جریان اختلاطی که به دلیل لاگرانژی بودن ماهیت روش SPH آسان گردیده, اثر جهت حرکت پره ها, شکل هندسی و عدد رینولدز بر میزان اختلاط نیز بررسی خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد در حالیکه ضعیفترین عملکرد مربوط است به محفظه دایروی با دوران همجهت پره ها, محفظه دوقلو در حالت دوران همجهت پره ها می تواند بیش از 60% عملکرد اختلاط را نسبت به محفظه دایروی بهبود بخشد.
کلید واژه: روش هیدرودینامیک ذرات هموار, مخلوط کننده, محفظه دو قلو, محفظه دایروی

لینک کمکی