دانلود فایل فراوانی توده های داخل بینی و سینوس های پارانازال و نوع پاتولوژیک آن ها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شفا شهر کرمان در طی سالهای 1390-1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل فراوانی توده های داخل بینی و سینوس های پارانازال و نوع پاتولوژیک آن ها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شفا شهر کرمان در طی سالهای 1390-1385 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بهداشت و توسعه

تعداد صفحات :12

مقدمه: توده های بینی و سینوس به دو دسته نئو پلاستیک و غیر نئوپلاستیک تقسیم می شوند. این مطالعه به بررسی فراوانی این توده ها و الگوی هیستو پاتولوژی آن ها در مبتلایان مراجعه کننده به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان شفا طی سال های 1390-1385 می پردازد.روش ها: این مطالعه با استفاده از 146 پرونده پزشکی در بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان شفا طی یک دوره 6 ساله, از ابتدای سال 1385 تا آخر 1390, جهت بررسی توده های بینی و سینوس و با توجه به نوع تشخیص پاتولوژیک صورت گرفت. در این مطالعه علاوه بر مشخصات فردی بیمار, علایم بیماری, طول مدت علایم, محل توده, سابقه حساسیت و شغل فرد از پرونده پزشکی استخراج گردید. از آزمون t-test و کای دو برای تحلیل داده ها استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده Excel و SPSS نسخه 16 بود.نتا یج: میانگین سن بیماران 37.8 بود و 60.3% از آن ها مرد بودند. بیشترین محل ایجاد توده ها در بینی بود.88.4% کل توده ها خوش خیم بودند. از میان توده های التهابی پولیپ آلرژیک از همه شایع تر بود. از میان توده های خوش خیم Hemangioma و Inverted papilloma و از میان توده های بدخیم به ترتیب Nasopharyngeal carcinoma و Adenocarcinoma بیشترین موارد را به خود اختصاص دادند. بیشترین علایم گزارش شده در بیماران مربوط به گرفتگی بینی (91.1%) بود.بحث و نتیجه گیری: اغلب تومورهای ناحیه بینی و سینوس در حفره بینی رخ می دهند که عمدتا با گرفتگی بینی بروز می کنند. اکثر این توده ها التهابی, اما درصدی نیز بدخیم هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه: توده بینی, توده های سینوس های پارانازال, کرمان

لینک کمکی