دانلود فایل شنوایی فضایی: الگوها و کارکردها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شنوایی فضایی: الگوها و کارکردها :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در علوم توانبخشی

تعداد صفحات :16

مقدمه: شنوایی فضایی بخشی از قابلیت های دستگاه شنیداری مرکزی است که امکان جهت یابی و درک گفتار در نویز را به شنونده می دهد. شنوایی فضایی, توانایی توجه انتخابی به اصوات رسیده از یک جهت و سرکوب همزمان صداهای رسیده از جهات دیگر را میسر می سازد. هدف این بررسی, مرور بر مطالعاتی است که به مبانی, الگوسازی و کارکردهای شنوایی فضایی پرداخته اند.مواد و روش ها: در این مطالعه مقالات مختلف پیرامون شنوایی فضایی بررسی شدند. از بانک های اطلاعاتیpubmed ,Scopus , ProQuest, Google Scholar و واژه های کلیدی spatial hearing و spatial advantage و کلمات مرتبط با شنوایی فضایی در ترکیبات مختلف برای انجام جستجو استفاده گردید. یافته ها: شنوایی فضایی به عنوان بک پدیده نوین پردازشی مطرح است و دارای کارکردهای مختلفی استو طی سالهای اخیر حجم انبوهی از اطلاعات در این زمینه فراهم شده است. این پدیده فراورده پردازش دو گوشی است و کارکردهای آن در حیطه های مختلفی چون (درک گفتار در محیط شلوغ), پردازش مرکزی شنوایی, جهت یابی و درک فاصله به تدریج مورد تاکید قرار گرفته است.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و کارکردهای شنوایی فضایی در پردازش شنوایی به خصوص در محیط های پیچیده ارزیابی, درمان و توانبخشی اختلالات شنوایی فضایی می تواند بخش مهمی از مشکلات افراد دارای اختلال پردازش شنوایی مرکزی را برطرف کند.
کلید واژه: شنوایی فضایی, جهت یابی, درک گفتار در نویز

لینک کمکی