دانلود فایل تدریس دانشگاهی: کدام روش؟ کدام الگو؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تدریس دانشگاهی: کدام روش؟ کدام الگو؟ :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)

تعداد صفحات :34

تدریس ازجمله فعالیت هایی است که تعریف آن با همه سهولت ظاهری, از صعوبت زیادی برخوردار است, نقش انکارناپذیر این فعالیت در فرایندهای آموزشی و پرورشی, موجب شده است که برای وضع مطلوب آن اندیشه ورزی شود و الگوهایی ارائه شوند, این تلاش ها با دستاوردهایی متنوع همراه بوده اند و به تبع آن, شواهد و دلایلی برای دفاع از الگوهای مورد نظر تهیه و تولید شده اند, اما (آیا با اطمینان میتوان از یک روش, الگو یا راهبرد مناسب تدریس سخن گفت و دفاع کرد, به گونه ای که آن روش یا الگو یا راهبرد به مثابه یک راه, معلم (از آموزگار تا استاد دانشگاه) را به مقصود برساند؟), طرح اساسی در این مقاله (که مخاطب خاص خود را مدرسان دانشگاهی میداند), آن است که در اصل (معلمی کردن) با عمل در موقعیت های منحصر به فرد همراه است و برای چنین عملی (قابلیت تولید روش بر اساس دانش), نقشی محوری بازی میکند. آنان که به افتخار معلمی در می آیند, نمی توانند برای اعمال خود به راهبرد, الگو و روشی خاص دل ببازند و بر آن اساس به سراغ هر موضوع و هر مخاطبی در هر شرایط و هر زمان, بروند, با وجود این, هرگاه به بازشناسی عمل (معلمی کردن) اقدام شود, میتوان با تسامح به گونه هایی از عمل دست یافت که برای باخبر کردن دیگران, مفید خواهند بود, این گونه های عمل معلمی را میتوان با عنایت به نقشی که استاد و دانشجو (معلم و شاگرد) در هریک از چهار مرحله (آغاز, استمرار, اثربخش ساختن و ارزشیابی) فرایند تدریس ایفا می کنند, در قالب شانزده مورد معرفی کرد و نام راهبرد تدریس بر آنها نهاد, در عین حال, بر این مدعا تاکید میشود که بر اساس نتایج حاصل از پژوهشهای حوزه تدریس, هیچیک از راهبردهای تدریس, بدون درنظرگرفتن شرایط, اهداف, مخاطب و هزینه آن, بر دیگری ارجحیتندارند اما, آگاهی از راهبردهای تدریس و تامل بر تجارب تدریس, خود, لازمه تولید روش و الگوی متناسب تدریس هر موضوع در هر زمان به هر گروه از مخاطبان است و از این حیث, همه استادان (معلمان) نیازدارند خود را به این دانش مجهز کنند و در اعتلای آن بکوشند.
کلید واژه: تدریس, دانشگاه, تربیت آموزشگر, مدرس, الگو, راهبرد تدریس, آموزشگر, استاد, شاگرد, دانشجو

لینک کمکی